Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for idrætsforeninger
01-07-2019 er seneste ændring
 
 
Søndersø Karting Klub
 
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi be-handler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
 
 
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra be-rettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
 
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige Søndersø Karting Klub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
 
Kontaktoplysninger:
  • Klubben                                          Formand 2019 -2020
  • Kontaktperson                                Merete Fredriksen
  • Ejlbyvej 94, 5471, Søndersø          Østergade 48, 5492, Vissenbjerg
  • CVR: 37 23 44 51                           --------
  • Telefonnr.: --------                            23 30 17 48
  • Mail:                                                meretefr@webspeed.dk
  • Website: Gokartfyn.dk                    ---------
 
Banens adresse: Søndersø Karting Klub - Ejlbyvej 94 - 5471 Søndersø   //     Postadresse: Østergade 48 - 5492 Vissenbjerg